นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการหรือคู่ค้า
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและผู้ฝึกงาน
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

 • ช่องทางการติดต่อบริษัท

  ในกรณีที่ท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถทำการติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  อีเมล์: DPO@piainterior.com
  ที่อยู่: 193/120-123 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์: +66-2-264-0690